Нещодавно рішенням Верховного суду у справі №754/4727/16-ц вимогу нового іпотекодержателя щодо виселення боржників з іпотечного житла у зв’язку з невиконанням умов договору про надання споживчого кредиту без надання їм іншого жилого приміщення було відхилено у зв’язку з її невідповідністю змісту ч.2 ст. 109 Житлового кодексу УРСР (далі – ЖК УРСР) та усталеній практиці Верховного суду у подібних правовідносинах, зокрема, викладеній у постановах від 22.06.2016 у справі №6-197цс16 та від 21.12.2016 у справі №6-1731цс16.

Так, ч.2 ст. 109 ЖК УРСР передбачає, що «громадянам, яких виселяють із жилих приміщень, одночасно надається інше постійне жиле приміщення, крім випадків, коли виселення громадян відбувається при зверненні стягнення на жилі приміщення, що були придбані ними за рахунок кредиту (позики) банку чи іншої особи, повернення якого забезпечене іпотекою відповідного жилого приміщення». Також, слід звернути увагу на те, що в рішенні суду повинно бути зазначено постійне жиле приміщення, яке надається особі, яку виселяють.

Крім того, Верховний суд звернув увагу на те, що держава цілеспрямовано ввела законодавчі обмеження у вигляді накладення мораторію на виселення громадян України, у випадку невиконання зобов’язань за кредитами, наданими в іноземній валюті та забезпеченими іпотекою. Вищезазначена позиція Суду ґрунтується на тому, що «фізична особа, яка отримала кредит у іноземній валюті, не має впливу на здешевлення гривні, коливання валютного курсу», але, водночас, «держава зобов’язана забезпечувати як дотримання прав усіх суб’єктів, так і баланс прав, у тому числі і прав кредитодавця та позичальника у кредитних правовідносинах».

Насамкінець, Верховний суд відзначив, що «новий власник може частково поновити свої права шляхом звернення про відшкодування шкоди до продавця, якщо той неналежним чином виконав свої зобов’язання про повне інформування можливих покупців квартири про її обтяження, чи до банку про виконання останнім обов’язку із забезпечення осіб, які підлягають виселенню, іншим житловим приміщенням та відшкодування збитків».


Читайте також: