03 жовтня 2019 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні проект закону №1046 «Про концесії», метою якого є удосконалення правового регулювання концесійної діяльності для реалізації масштабних проектів на умовах концесії, що відповідатимуть міжнародній практиці.

У прийнятому законопроекті концесія визначається як форма здійснення державно-приватного партнерства (ДПП), що передбачає надання концесієдавцем концесіонеру права на створення та/або будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне переоснащення), та/або управління (користування, експлуатацію, технічне обслуговування) об’єктом концесії, та/або надання суспільно значимих послуг в порядку та на умовах, визначених концесійним договором, і передбачає передачу концесіонеру переважної частини операційного ризику, який охоплює ризик попиту та/або ризик пропозиції.

Адвокат АО «A&B ADVOCATES» Анастасія Грачова звертає увагу, що у даному визначенні, на відміну від Закону України «Про концесії» від 1999 року, чітко зазначено,

що це форма державно-приватного партнерства, тобто «співпраця» сторін концесійного договору.

«Таким чином, держава демонструє відкритість до приватних інвестицій, що дозволяє приватному сектору долучитись до реалізації масштабних інфраструктурних проектів», – зауважила адвокат.

Серед основних новацій Законопроекту самі його автори виділяють, зокрема, такі:

  • чітке розмежування регулювання концесії та інших форм здійснення ДПП;
  • єдину процедуру ініціювання та прийняття рішення щодо здійснення ДПП для всіх форм ДПП, у тому числі концесії;
  • запровадження прозорої процедури вибору концесіонера (концесійний конкурс, конкурентний діалог), що відповідає кращій міжнародній практиці, зокрема «Типовим законодавчим положенням щодо проектів в сфері інфраструктури, які фінансуються з приватних джерел», ЮНСІТРАЛ;
  • можливість залучення радників та незалежних експертів для підготовки проектів ДПП у формі концесії;
  • додаткові гарантії для концесіонерів та кредиторів, зокрема, передбачення концесійним договором права заміни концесіонера на іншого концесіонера;
  • спрощення процедур виділення земельних ділянок для проектів ДПП у формі концесії;

Read also: