У зв’зку з введенням на території Україні карантину, внаслідок розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19, 17 березня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон), яким, зокрема, внесла наступні зміни у сфері споживчого кредитування населення.

І. Щодо відповідальності користувачів споживчих кредитів

Так, споживачі звільняються від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов’язань включно з, але не обмежуючись простроченням виконання зобов’язань зі сплати платежів за договором споживчого кредиту у період з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року.

ІІ. Щодо штрафних санкції за прострочення позичальником споживчого кредиту

Так, у разі допущення прострочення виконання (невиконання або часткового виконання) вищезгаданих зобов’язань, споживач звільняється від обов’язку сплачувати кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, які передбачені договором про споживчий кредит.

Крім того, у період з 01 березня 2020 року по 31 травня 2020 року Законом встановлено пряму заборону для кредитодавця збільшувати проценти за користування кредитом з причин, інших, ніж передбачено ч. 4 ст. 1056-1 Цивільного кодексу України у разі невиконання споживачем зобов’язань за договором про споживчий кредит. Винятком є лише кредитні договори в яких від моменту їх укладення процентна ставка була визначена як плаваюча.

ІІІ. Щодо наслідків для позичальників у випадку не сплати за кредитами у період карантину

Слід пам’ятати, що запроваджені Парламентом «кредитні канікули» автоматично не звільняють позичальників від сплати тіла кредиту та процентів за ним, а є лише їх відтермінуванням на час дії карантину.

Прострочення платежів за березень та квітень призведене до виникнення заборгованості за попередні два місяці у травні та необхідності сплатити черговий платіж безпосередньо за травень.

Також, прострочення виконнання зобовязань за кредитним договором з високою вірогідністю може вплинути на погіршення кредитної історії позичальника, наслідки якої він може відчути при укладенні договору споживчого кредиту в майбутньому.

Враховуючи вищенаведене, у позичальників постало питання як належним чином виконати зобов’язання за кредитним договором в умовах запровадженого на території України карантину.

Дієвим способом вирішення ситуації для користувачів споживчих кредитів може стати реструктуризація кредитного договору.

Безпосередню можливість проведення такої реструктуризації Національний банк України (далі – НБУ) закріпив постановою Правління НБУ № 39 від 26.03.2020 «Про особливості застосування вимог Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями у зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів».

Також, 27.03.2020 НБУ надіслав банкам лист з низкою рекомендацій для роботи з позичальниками щодо встановлення умов «кредитних канікул» та тимчасово запровадив особливі правила застосування Положення № 351 «Про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями». Відповідно до затверджених правил, не вважатимуться такими, на які поширюються окремі ознаки дефолту кредити, які обслуговувались станом на 01 березня 2020 року та будуть реструктуризовані до кінця вересня 2020 року.

На думку НБУ, реструктуризація кредитів має базуватись на наступних засадах:

  1. реструктуризації підлягають кредити виключно тих позичальників, які зазнали фінансових труднощів через обмежувальні заходи, пов’язані з пандемією, та не спроможні вчасно обслуговувати кредити. Умови та строк реструктуризації визначаються банком з урахуванням економічних потреб позичальника;
  2. ініціатором реструктуризації кредитів можуть бути як банки, так і клієнти;
  3. банки мають здійснювати інформування клієнтів про можливість реструктуризації кредитів у будь-який зручний спосіб. Таке повідомлення має містити перелік кредитів, які підлягають реструктуризації та умови на їх це буде здійснено;
  4. фізична присутність клієнтів у відділенні банку для проведення реструктуризації не потрібна;
  5. банки мають ефективно працювати із платоспроможними позичальниками, забезпечити вчасне отримання усіх запланованих платежів за графіком для уникнення ризиків зниження ліквідності, зростання кредитного ризику та зниження капіталу.

Керуючись Положенням про організацію процесу управління проблемними активами в банках України № 97, НБУ також виділив наступні підходи до реструктуризації кредитних договір:

  1. звільнення клієнтів від повернення основної суми кредиту за графіком на період не менше ніж період дії карантину або інших обмежень через пандемію. Як наслідок, термін виплати кредиту може подовжуватися;
  2. за наявності складних обставин пропонувати позичальникам капіталізацію відсоткових платежів;
  3. під час реструктуризації кредитних договорів керуватись тим, що відновлення платоспроможності клієнтів, які потравили у скрутне фінансове становище, відбудеться не раніше 3-го кварталу 2020 року.

Підсумовуючи викладене вище, для застосування даного механізму, позичальнику слід звернутись із заявою про реструктуризацію до банку або іншої фінансової установи, яка його обслуговує та зазначити на який період він хоче отримати «кредитні канікули».

Таку заяву можна подати в один з наступних способів: онлайн із застосуванням електронного цифрового підпису, письмово особисто в банк чи іншу фінансову установу або надіслати поштою рекомендованим листом зі зворотнім повідомленням про вручення.

Далі, подані заяви банки будуть опрацьовувати дистанційно та в кожному конкретному випадку прийматимуть індивідуальне рішення.

Насамкінець, звертаємо увагу на те, що за результатами реструктуризації банки не повинні погіршувати умови за кредитами, а сама реструктуризація не має призводити до підвищення ефективної процентної ставки. Застосування банками до позичальників будь-яких явних чи прихованих комісій за проведення реструктуризації є неправомірним.

 


Читайте також: