Придбаний автомобіль обов’язково потрібно перереєструвати та отримати новий технічний паспорт. Лише тоді покупець набуде право власності на авто і його експлуатація стане законною.

Це роз’яснив Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду у справі №683/2694/16-ц.

Суд звернув увагу на те, що якщо договір про відчуження майна підлягає державній реєстрації, то право власності у набувача виникає з моменту такої державної реєстрації.

Варто зауважити, що важкі життєві обставини та скрутне матеріальне становище не є поважними причинами для не зняття з обліку автомобіля та не проведення перереєстрації права власності на рухоме майно за новим власником.

ВС роз’яснює, що проста письмова довіреність, якою Продавець уповноважив Покупця вчиняти всі дії, пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням транспортним засобом не є достатньою підставою для того, щоб Покупець вважався законним власником транспортного засобу.

Експлуатація транспортного засобу є законною, якщо придбаний автомобіль в десятиденний строк був перереєстрований у встановлений законом порядку шляхом внесення змін до реєстраційних документів відомостей про нового власника (видача нового технічного паспорта).

Таким чином, оцінивши у сукупності усі вищезгадані обставини, КЦС ВС прийшов до висновку, що укладення договору купівлі-продажу транспортного засобу без фактичного зняття його з реєстрації та подальшої перереєстрації в законодавчо встановленому порядку на нового власника, не породжує правових наслідків у вигляді переходу права власності до нового власника.

З повним текстом судового рішення можна ознайомитись за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85354738.


Читайте також: