Спеціалізація: земельне право та нерухомість, містобудівне право, енергетичне право, фармацевтичне право, due diligence

Освіта: магістр права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У травні 2016 року достроково захистила дисертацію на тему: «Принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані»,здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.

Займається активною науковою діяльністю, є автором статей та тез доповідей, бере участь в наукових конференціях та круглих столах.