1. Карантин віднедавна – це форс-мажор 

  17.03.2020 Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», яким внесено зміни до багатьох законодавчих актів, зокрема до Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні”. Таким чином, карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України, віднесено до форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). 

 2. Що є форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) в Україні, та яким чином довести їх наявність? 

  Форс-мажорними обставинами є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами. Довести наявність таких обставин в Україні покликаний орган – Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати (далі – ТПП). 

 3. Порядок доведення. 

  ТПП засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видає сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності. 

 4. Як отримати сертифікат?

Заявник самостійно може підготувати необхідний пакет документів, адже ТПП спростила процедуру подання заяви у зв’язку із введенням карантину.

Зверніть увагу! Заявник має право звертатися до ТПП за засвідченням форс-мажорних обставин у разі вже порушеного строку виконання зобов’язання у зв’язку з введеним карантином.

 

 • Слід звернутися за посиланням на сайті ТПП: https://ucci.org.ua/services/zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin, на якому можна знайти форми заяв, зразки іх заповнення, тарифи, рахунок, акти, тощо. Сертифікат про форс-мажорні обставини для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно. 
 • Ми додали перелік документів, який необхідний при зверненні до ТПП у зв’язку з  неможливістю виконання договірних зобов’язань (найпопулярніший вид звернень, проте крім зазначених, до ТПП можна ще звернутись у зв’язку з неможливістю виконання податкових зобов’язань, для списання безнадійного податкового боргу, та у випадку необхідності засвідчення форс-мажорних обставин, які унеможливили виконання зобов’язань для суб’єктів господарювання за законодавчими та іншими нормативними актами України. 
 • Заява за встановленою ТПП України формою про засвідчення форс-мажорних  обставин (обставин непереборної сили) (Додатки № 1, 2, 3, 4 до Регламенту) подається за підписом керівника підприємства, організації з відбитком печатки підприємства, або за його дорученням -довіреною особою. 
 • Надсилати документи слід в електронному варіанті на електронну адресу: ucci@ucci.org.ua. 

  5. Сертифікат ТПП не є панацея. Помилковою є думка, що карантин автоматично звільняє від відповідальності. Відсутність грошей – це не форс-мажор. У кожному конкретному випадку потрібно з’ясувати, яким чином певна обставина, у тому числі карантин, обмежує виконання певного зобов’язання. Однак, слід звернути увагу, що карантинні обмеження стали випробуванням для представників бізнесу. Отже, ТПП станом на сьогодні офіційно розглядає заяви про засвідчення форс-мажорних обставин у випадку неможливості вчасної оплати за договорами оренди у зв’язку із введеними на державному рівні заборонами користування приміщеннями для суб’єктів господарювання у відповідних сферах. 

  Пакет документів для звернення до ТПП в електронному вигляді:

  1. заява встановленого зразка, підписана керівником юридичної особи (https://ucci.org.ua/zaiavi-pro-zasvidchiennia-fors-mazhornikh-obstavin);
  2. копія договору;
  3. копія наказу (розпорядження) у зв’язку з необхідністю припинення діяльності на підставі відповідних нормативно-правових актів;
  4. повідомлення (сповіщення іншої сторони).

  Ппротягом семи робочих днів заявник буде повідомлений про результати розгляду. Наявність сертифікату дає можливість у судовому порядку довести неможливість виконання договірних зобов’язань, передбачених умовами договорів (контрактів, тощо) на підставі надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно унеможливили таке виконання.

  ПРОТЕ радимо Клієнтам домовлятися з контрагентами і вносити зміни до діючих укладених договорів мирним шляхом. Урегулювати питання звільнення від відповідальності, неможливості застосування штрафних санкцій можливо у разі укладення і підписання Додаткових угод, в яких сторони домовляються про перенесення строків зобов’язань основних Договорів.

  Також слід пам’ятати про існування нормативно-правових актів, якими передбачено звільнення від відповідальності або ненарахування штрафних санкцій у відповідній сфері діяльності, що є нормами прямої дії і не потребують додаткового підтвердження!


Читайте також: