• white collar crimes
  • захист на всіх стадіях кримінального провадження
  • розробка стратегії захисту у кримінальному провадженні
  • надання правової допомоги під час проведення слідчих дій
  • надання правової допомоги під час звернення до Європейського суду з прав людини
  • оцінка ризиків

Керівник практики

Керуючий партнер, адвокат