Після розірвання шлюбу та поділу майна, розлучені можуть проживати в одному помешканні через відсутність іншого місця проживання. Втім, Верховний Суд зауважує, що це ще не є підставою вважати їх однією сім’ю.
А тому, у разі смерті одного, інший не може успадкувати його частину помешкання як член сім’ї.

Так, у справі №748/897/18 Верховний Суд звертає увагу на необхідність надати докази того, що між колишнім подружжям, яке після розлучення мало спільну адресу проживання, існували взаємні права та обов`язки зумовлені саме проживанням однією сім`єю, а не права та обов`язки співвласників майна.

У справі суд звернув увагу, що проживання колишнього подружжя за однією адресою було пов`язане поділом майна між ними та відсутністю іншого місця проживання. Вказані відносини не носили характеру сімейних відносин.

Так, Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду у своїй постанові у цій справі звернув увагу на наступні моменти щодо визнання особи членом сім’ї та права успадкування:

1)  До четвертої черги спадкоємців за законом відносяться особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини;

2)  Сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, а також особи, які не пов’язані безпосередніми родинними зв’язками, однак також виконують вищезгадані дії разом;

3)  Обов`язковою умовою для визнання їх членами сім`ї є факт спільного проживання, ведення спільного господарства, наявність спільних витрат, купівлі майна для спільного користування, участі у витратах на утримання житла, його ремонт і т.п.;

4)  Проживання за однією адресою у зв’язку з відсутністю іншого місця проживання не свідчить про проживання однією сім’єю.


Читайте також: