Помічник адвоката АО «A&B ADVOCATES»  Владислав Даруга роз’яснює питання.

Розглядаючи спір про стягнення надміру виплаченої щомісячної адресної допомоги з внутрішньо переміщеної особи між Управлінням праці та соціального захисту населення Першотравневої районної державної адміністрації Донецької області (далі – Управління) та фізичною особою набувачем такої допомоги, Верховний суд у справі №241/1152/15-а прийшов до висновку, що його вирішення має відбуватись в порядку цивільного судочинства, а не адміністративного.

Так, Верховний суд виходив з того, що адміністративні суди розглядають спори пов’язані з захистом прав, свобод та інтересів фізичних осіб  від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб  в той час як цивільні суди розглядають справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних майнових або немайнових прав, свобод чи інтересів заявника.

У зв’язку з цим, вирішення спору щодо стягнення з фізичної особи як недобросовісного набувача суми виплаченої Управлінням адресної допомоги носитиме приватно-правовий, а не публічний характер, оскільки предметом оскарження є не правомірність дій Управління, а підстави набуття фізичною особою права власності на грошові кошти у вигляді адресної допомоги.

Насамкінець, належність даної категорії спорів до юрисдикції цивільних судів, підтверджується висновками викладеними у постановах Верховного Суду України №21-2209а15 від 22.09.2015 р. та №21-1884а15.

Фото з інтернет-ресурсу: https://cheline.com.ua


Читайте також: